zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertoferty nieruchomości

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ - 1 200 000 zł
DŹWIRZYNO
10012 m2
Dwie działki o powierzchniach odpowiednio 5006/5006 m2 stanowiące łączną powierzchnię 10012, położone w miejscowości Dźwirzyno, około 1,1 km w linii prostej od morza. Działka w kształcie prostokąta, teren płaski, z dostępem do drogi publicznej. Kanalizacja sanitarna przebiega w granicy działki, prąd linia 15kV przy działce, woda i gaz w odległości około 850 m. Sprzedaż tylko i wyłącznie całości w celu późniejszego scalenia (właściciel oferuje pomoc i udział w procesie scalania działek). Teren posiadający Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z MPZP występują następują następujące ustalenia: Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr L/337/2010 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 roku, - teren elementarny 6 RZ). Ustalenia planu: 1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze - łąki i pastwiska; 2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu: a) zakaz wszelkiej zabudowy z wyjątkiem określonym zabudowy zagrodowej związanej z gospodarstwem rolnym na gruntach właścicieli w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni min. 6,0 ha na terenie objętym planem, powierzchnia działki na której ma być realizowana zabudowa zagrodowa min. 1,0 ha, b) warunki realizacji zabudowy dopuszczonej na zasadach jak wyżej, łączna powierzchnia zabudowy zagrodowej do 300 m2 - wysokość budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje, w tym kondygnacja poddasza - do 9,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, - wysokość budynków gospodarczych - 1 kondygnacja - do 7,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, - dachy symetryczne, o kącie nachylenia połaci 30÷45O 3) zasady podziału terenu w dostosowaniu do potrzeb racjonalnej gospodarki rolnej; 4) ustalenia w zakresie ochrony środowiska: a) teren położony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 "Trzebiatowsko - Kołobrzeski pas Nadmorski" - obowiązują następujące ustalenia: Ze względu na położenie terenu objętego planem w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO) PLB320010 "Wybrzeże Trzebiatowskie" oraz w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 (SOO) PLH320017 - "Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski" na obszarze opracowania zabronione są działania mogące w sposób znaczący pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz roślin i zwierząt, a także gatunków ptaków oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone powyższe obszary Natura 2000. b) teren położony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Wybrzeże Trzebiatowskie" - obowiązują ustalenia jak w punkcie a) powyżej c) teren położony w granicach proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski", d) teren położony w granicach proponowanego zespołu przyrodniczo- krajobrazowego "Pradolina i Dolina rzeki Parsęty", e) na terenie 6 RZ stanowisko zwierząt gatunków objętych ochroną prawną - obowiązują następujące ustalenia: W przypadku występowania stanowisk gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną prawną obowiązuje: - zachowanie stanowiska, - trwałe zabezpieczenie stanowiska, - ochrona siedlisk, w których występują obiekty chronione, - współdziałanie z właściwym organem d/s ochrony środowiska w zakresie zagospodarowania terenu, polegającego na jego przekształcaniu, wycinaniu drzew i krzewów, wznoszeniu obiektów, urządzeń i instalacji oraz prowadzeniu innych prac mających wpływ na te gatunki. 5) obsługa komunikacyjna, dostęp komunikacyjny: - do terenu 6 RZ z istniejącej drogi 19 KDW, projektowanej drogi zbiorczej - poza granicą opracowania, 6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) istniejąca na terenie 6 RZ sieć kanalizacji sanitarnej do zachowania z możliwością modernizacji, b) istniejące linie elektroenergetyczne 15 kV do zachowania, z możliwością modernizacji, c) dopuszcza się przebieg przyłączy infrastruktury technicznej na potrzeby zaopatrzenia zabudowy dopuszczonej na zasadzie określonej w pkt 2b; 7) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych: a) teren położony na obszarze górniczym ochrony złoża wód leczniczych "Kołobrzeg II" - obowiązują następujące ustalenia: Na obszarze górniczym ochrony złoża wód leczniczych "Kołobrzeg II", zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1995 r. Prawo geologiczne i górnicze, wszelkie przedsięwzięcia, mogące w znacznym stopniu wpływać na jakość wód podziemnych, wymagają opracowania projektów geologiczno-inżynierskich w celu rozpoznania zagrożenia i podjęcia działań zabezpieczających złoże. b) teren położony na obszarze pasa ochronnego pasa nadbrzeżnego brzegu morskiego - obowiązują następujące ustalenia: Na obszarze pasa ochronnego pasa nadbrzeżnego brzegu morskiego, stanowiącego jednocześnie obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią, obowiązuje: - zakaz lokalizacji obiektów przypominających znaki nawigacyjne, zarówno pod względem wyglądu, jak i charakterystyki świateł, mogących utrudniać identyfikacji staw i świateł nabieżników; - zakaz wykonywania robót oraz czynności określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne., c) teren położony na obszarze "Polderu Dźwirzyno" - obowiązują następujące ustalenia: W związku z brakiem grawitacyjnego odpływu wód, na obszarach "Polderu Dźwirzyno" i "Polderu Grzybowo" narażonych na okresowe zalanie lub podtopienie w okresach niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych lub awarii stacji pomp, obowiązuje: - utrzymanie istniejącego systemu odwodnienia i regulacji stosunków wodnych, dostosowanego dla potrzeb użytków rolnych, poprzez urządzenia melioracji wodnych podstawowych - melioracyjnych stacji pomp: Dźwirzyno odprowadzającej wodę do jeziora Resko Przymorskie oraz Grzybowo - odprowadzającej wodę do Morza Bałtyckiego. - ochrona polderów przed wlewami wód jeziora Resko Przymorskie i rzeki Błonica istniejącymi wałami przeciwpowodziowymi. - dopuszcza się modernizację istniejącego systemu odwodnienia, regulacji stosunków wodnych i przeciwpowodziowego. Zapraszam na prezentację i do osobistej weryfikacji oferty.
MIESZKANIE na SPRZEDAŻ - 773 430 zł
KOŁOBRZEG
48 m2 3
Na sprzedaż luksusowe, umeblowane, o wysokim standardzie mieszkanie z widokiem na port i morze, znajduje się w budynku w strefie B Uzdrowiska, w dzielnicy portowej, w okolicy portu rybackiego i jachtowego. Mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 48,43 m2 na II piętrze - na pięknym, nowym osiedlu w Kołobrzegu. W skład mieszkania wchodzi: aneks kuchenny z salonem, dwie sypialnie, łazienka, przedpokój z dużym narożnym balkonem. Ekspozycja okien na północny - zachód. Mieszkanie słoneczne, widne, nie wymaga żadnych nakładów, umeblowane i wyposażone sprzętem o wysokim standardzie. Zaprojektowane i urządzone wg. najnowszych trendów, spójne. W cenie mieszkania zabudowa stała kuchenna wraz ze sprzętem: piekarnik (Electrolux), płyta dwupalnikowa (Gorenje), zmywarka, expres do kawy (Krups), okap, zlew, TV, pralka oraz całe umeblowanie jak na zdjęciach. Na podłogach panele Meejster, glazura - płytki hiszpańskie, glazura - Opoczno. Drzwi bezprzylgowe ze schowanymi zawiasami, malowane firmy DRE. Stół, stolik oraz blat z drewna olejowanego. Możliwość zakupu miejsca postojowego w hali garażowej za dodatkową kwotę 60 000 zł. Czynsz 390 zł/m-c Podatek od nieruchomości 50 zł/rok Apartament znajduje się w odległości około 600 m od morza z plażą ze złotym piaskiem otoczoną przepięknym parkiem. W najbliższym otoczeniu znajdują się sklepy, apteki, punkty usługowe, szkoły, przedszkole, ścieżki spacerowe, liczne trasy rowerowe, gastronomia, przychodnia, kościół, hala sportowo-rekreacyjna z basenem, port jachtowy. Bezpośredni dostęp do ścieżki rowerowej, łączącej miejscowości letniskowe: Dźwirzyno i Ustronie Morskie, oraz połączonej ze wszystkimi ścieżkami miejskimi. W pobliżu, około 400 m znajduje się duże centrum basenów i lodowisko. Budynek pięciokondygnacyjny + kondygnacja podziemna. Mieszkania charakteryzują się wysokim komfortem, a ich usytuowanie jest tak pomyślane, aby zapewnić jak największe nasłonecznienie. W związku tym, że w Kołobrzegu jest brak terenów w tak atrakcyjnym miejscu, blok z widokiem na panoramę portu rybackiego, portu jachtowego oraz wejście z główkami do portu wraz z latarnią, stał się jednym z atrakcyjniejszych ostatnich miejsc w kurorcie. W budynku przewidziano salę do ćwiczeń oraz S-PA i restaurację. Podziemna hala garażowa zapewnia bezproblemowe i bezpieczne garażowanie aut, a dla bezpieczeństwa mieszkańców przewidziano monitoring. Na terenie znajdzie się również pierwsza w Kołobrzegu stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Windy ułatwią wygodne przemieszczanie się. Mieszkania mogą służyć jako dobra inwestycja na przyszłość - bardzo dobra lokata kapitału z możliwością uzyskania dochodu pasywnego. Polecam i zapraszam na prezentację.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ - 450 000 zł
BUNIEWICE
3000 m2
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w pięknym miejscu na Wyspie Chrząszczewskiej na przeciwko głazu, od którego prawdopodobnie Kamień Pomorski zyskał nazwę. Widok z działki rozciąga się na Zalew Kamieński. Działka rolna o powierzchni 3 000 m2. W okolicy powstają już nowe domy z uwagi na to iż przyległy teren jest zagospodarowywany przez dewelopera. Studium przewiduje na cele: zabudowy mieszkaniowej i usługowej, pensjonatowej z usługami, urządzeń sportowych i rekreacyjnych, zabudowy hotelowej wraz z całą konieczną infrastrukturą techniczną, zabudowy rekreacyjnej - wg uchwały nr XXIX/279/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. Działka jest w bardzo atrakcyjnym turystycznie miejscu z uwagi na to iż widok który rozciąga się z działki jest na Zalew Kamieński gdzie jest usytuowany Głaz Królewski. Sąsiednie działki objęte są aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego( Uchwała Nr XXXIV/250/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z 19.12.2008) który posiada następujące ustalenia: Warunki urbanistyczne: a) zasady scalania i podziału nieruchomości: - wielkość działki - nie mniejsza niż 1000 m2; wielkość terenu działki ewidencyjnej Nr 1/104 przeznaczonego pod zabudowę uznaje się za zgodną z planem, - szerokość frontu działki - nie mniej niż 20 m, - kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - zgodnie z istniejącym podziałem lub pod kątem prostym do drogi 02.KDW z dopuszczeniem odchylenia o 100, b) powierzchnia zabudowy - do 20%, c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 50%, d) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu, e) forma zabudowy - tarasowa, wolno stojąca, f) mała architektura: - śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do wymogów segregacji odpadów, - dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do formy i stylu zabudowy, - dopuszcza się ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem betonowych, Wyspa Chrząszczewska - wyspa leżąca na Zalewie Kamieńskim, połączona ze stałym lądem pomostem w okolicach Kamienia Pomorskiego. Na północy wyspy znajduje się wielki kamień zwany Głazem Królewskim lub Czarcim Kamieniem, pozostałość wielkiego głazu narzutowego, częściowo zużytego jako materiał budowlany. Wyspa znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 - Ujście Odry i Zalew Szczeciński. Cena 450 000,00 zł
DOM na SPRZEDAŻ - 2 900 000 zł
KOŁCZEWO
275 m2 715 m2 8
Niebagatelna oferta domu z sauną i jaccuzzi położony z dala od zgiełku miast, w pobliżu malowniczych jezior jest idealnym rozwiązaniem dla osób pragnących odpocząć na łonie natury. Dom typu bliźniak o pow. 275 m2 położony na działce o pow. 715 m2 podzielony na trzy samowystarczalne mieszkania. Dom idealny i gotowy do zamieszkania, polecam zarówno klientowi prywatnemu jak i inwestorowi. Jeśli szukasz nieruchomości, która umożliwi Tobie i Twoim najbliższym relaks oraz zapewni stały dochód miesięczny to idealna oferta dla Ciebie. Roczna stopa zwrotu: 9,6% Dom położony jest w urokliwej wsi Kołczewo leżącej na Wyspie Wolin. Niedaleko znajduje się również klub golfowy Amber Baltic. Miłośnicy pieszych, lub rowerowych wędrówek też znajdą coś dla siebie, ponieważ domek leży tylko... ... 200m od jeziora Kołczewo i 250m od jeziora Recze ... 300m od Amber Baltic Golf Club ... 2km od Wolińskiego Parku Narodowego i największego na Pojezierzu Wolińskim jeziora Koprowo ... 3km od Morza Bałtyckiego ... 13km od słynnych Międzyzdroi i Wolina znanego z Festiwalu Wikingów ... 25km od Świnoujścia z najszerszą plażą i najwyższą latarnią morską na polskim wybrzeżu OPIS DOMU: W pełni wyposażony dom z sauną i jacuzzi z możliwością zakwaterowania 19 osób składa się z trzech samodzielnych mieszkań A, B i C stanowiących łącznie 5 sypialni, 3 salony z aneksami kuchennymi oraz 5 łazienek. Na posesji znajduje się również parking, plac zabaw oraz grill. 2x SALON - POŁÓWKI DOMU A i B (parter): Sofa rozkładana, szafki, SmartTV, biokominek, wyjście na taras SALON - APARTAMENT C: Sofa rozkładana, szafki, SmartTV SYPIALNIA W CZĘŚCI A 1 (piętro): Łóżko jednoosobowe, Łóżko dwuosobowe, szafa SYPIALNIA W CZĘŚCI A 2 (piętro): Łóżko jednoosobowe, Łóżko dwuosobowe, szafa SYPIALNIA W CZĘŚCI B 1 (piętro): Łóżko dwuosobowe, szafa SYPIALNIA W CZĘŚCI B 2 (piętro): 3X Łóżko jednoosobowe, szafa SYPIALNIA W CZĘŚCI C: Łóżko dwuosobowe, fotel, szafa 3x ANEKS KUCHENNY: W każdej z 3 części znajduje się aneks kuchenny, a w nim stół z 6-8 krzesłami (w zależności od apartamentu), zmywarka do naczyń, czajnik, ekspres do kawy, toster, kuchenka mikrofalowa, lodówka z zamrażalką, kuchenka z piekarnikiem, szklanki, zestaw garnków, sztućców, patelnia 2x ŁAZIENKA (Parter) - CZĘŚĆ A I B: Prysznic, WC, umywalka, suszarka do włosów, lustro, ręczniki, pralka (w A) 2x ŁAZIENKA (Piętro) - CZĘŚĆ A I B: Prysznic, WC, umywalka, suszarka do włosów, lustro, ręczniki, pralka (w B) ŁAZIENKA - CZĘŚĆ C: Prysznic, WC, umywalka, suszarka do włosów, lustro, ręczniki, pralka Polecam i zapraszam na prezentację