Dołącz do nas

Szukamy ludzi ambitnych i zaangażowanych, którzy razem z nami będą realizować cele biznesowe.

Rekrutacja to jedno lub dwa spotkania, zawsze z osobami decyzyjnymi.

Zapewniamy pełną dyskrecję.

Zatrudnimy:

     1. Wykwalifikowanych pośredników w obrocie nieruchomościami.

       • Praca samodzielna w profesjonalnym zespole.

       • Wysokie dochody.  

 

      2. Kandydatów na agentów nieruchomości.

      Zadaniem agenta nieruchomości jest wykonywanie pod bezpośrednim nadzorem pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia umów:           nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu
      użytkowego lub spółdzielczego prawa do domu jedno rodzinnego, najmu lub wynajmu nieruchomości.

Oferujemy:
• nieodpłatny dostęp do bazy danych o klientach,
• reklamę,
• prezentację swoich ofert w Internecie, prasie codziennej, itp. środkach masowego przekazu,
• korzystanie z nazwy firmowej i logo firmowego,
• łączność telefonii komórkowej,
• miejsce pracy przy biurku wyposażonym w komputer,
• możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagamy:
• wykształcenia co najmniej średniego,
• umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
• doświadczenia w pracy zawodowej, w dowolnej branży,
• doświadczenia życiowego,
• zaangażowania i dyspozycyjności,
• umiejętności pozytywnego myślenia,
• optymizmu i pewności własnych możliwości osiągnięcia sukcesu.

Forma kontaktu:
CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@maduranieruchomosci.pl